Studiji > Finansije, bankarstvo i osiguranje
Finansije, bankarstvo i osiguranje

 

Usmjerenje: Računovodstvo i revizija

 

Naziv predmeta

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

ECTS

P

V

P

V

Metodologija naučnoistraživačkog rada

2

0

 

 

4

Korporativne finansije

2

2

 

 

7

Napredna revizija

2

2

 

 

7

Globalizacija i finansijski menadžment

2

2

 

 

7

Izborni predmet

2

2

 

 

5

Finansijsko izvještavanje u funkciji menadžmenta

 

 

2

2

5

Konsolidovani i specijalni bilansi

 

 

2

2

5

Izborni predmet

 

 

2

2

5

ZAVRŠNI MASTER RAD

 

 

 

 

15

UKUPNO:

10

8

6

6

60

 

 

Usmjerenje: Finansijsko upravljanje, bankarstvo i osiguranje

 

Naziv predmeta

Zimski
semestar

Ljetni
semestar

ECTS

P

V

P

V

Metodologija naučnoistraživačkog rada

2

0

 

 

4

Korporativne finansije

2

2

 

 

7

Napredna revizija

2

2

 

 

7

Globalizacija i finansijski menadžment

2

2

 

 

7

Izborni predmet

2

2

 

 

5

Bankarski menadžment

 

 

2

2

5

Menadžment osiguranja

 

 

2

2

5

Izborni predmet

 

 

2

2

5

ZAVRŠNI MASTER RAD

 

 

 

 

15

UKUPNO:

10

8

6

6

60

 

IZBORNI PREDMETI

  1. Ekonomika javnog sektora
  2. Ulaganje u hartije od vrijednosti
  3. Procjena vrijednosti preduzeća
  4. Evaluacija investicionih projekata
  5. Specijalna računovodstva
  6. Procjena rizika
  7. Kvantitativne finansije