Studiji > Predmeti
Procjena vrijednosti preduzeća
dr Dragan MIKEREVIĆ,
Nosilac predmeta


Ovladavanje metodologijama za rješavanje jednog od najsloženijih problema u mikroekonomiji
Šifra predmeta : Status predmeta: Semestar: Fond časova: ECTS bodova:
I IX 2+2 6

Nastavnici: dr Dragan MIKEREVIĆ, redovni profesor
dr Radomir BOŽIĆ, redovni profesor
Uslovljenost drugim predmetima: -
Ishodi učenja (stečena znanja): Osposobljavanje studenata o razumjevanju vrijednosti preduzeća, upoznavanje sa propisima i metodologijama kako da se dođe do spoznaje o objektivnoj .vrijednosti preduzeća.
Sadržaj predmeta: Pojmovna razgraničenja o vrijednosti preduzeća. Razvoj vrednovanja preduzeća. Predmet i svrha procjene. Uloga procjenjivača u vrednovanju preduzeća. Preporučena forma i sadržaja izvještaja o procjeni vrijednosti preduzeća.Osnova za procjenu vrijednosti preduzeća. Ocjena privrednih politika, tržište robe i usluga i konkurentne sposobnosti preduzeća. Finansijska analiza. Procjena vrijednosti preduzeća. Principi procjene. Izbor metoda procjene. Metode procjene supstance. Prinosne metode. Test o prihvatljivosti rocjene vrijednosti.
Metode nastave i savladavanje gradiva: -
Literatura: Rodić, J. (2003). Poslovne finansije i procena vrednosti preduzeća. Beograd: Ekonomika; Mikerević, D. (2009). Finansijski menadžment. Banja Luka: Ekonomski fakultet i Finrar; Rodić, J.; Filipović, M. (2008). Poslovne finansije. Beograd: Beogradska poslovna škola; Poznanić, V.; Cvetanović, M. Procena vrednosti preduzeća, Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije; Ilić, G.; Stevanović, N. (1994). Procena vrednosti preduzeća, principi i metode. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije; Koletnik, F. (1991). Koliko vrijedi preduzeće. Zagreb: Savez računovodstvenih i finansijskih radnika Hrvatske; Leko, V.; Vlahović, A.; Poznanić, V. (1997). Procena vrednosti kapitala – metodologija i primeri. Beograd: Ekonomski institut
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Posebna naznaka za predmet: