Studiji > Postdiplomski studij 4+2
Postdiplomski studij 4+2

Ekonomski fakultet u Banjoj Luci je započeo postdiplomske aktivnosti 1979. godine, a aktivnosti na pripremi doktoranata 1985. godine.

Do sada je na ovom Fakultetu odbranjeno 30 doktorskih disertacija, dok je 97 kandidata steklo naučni stepen magistra ekonomskih nauka.

Na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci do sada je organizovano više postdiplomskih studija (kurseva). To su:

Ime studija
Početna godina
Broj upisanih
Magistriralo
Aktuarstvo
2005.
17
 
Preduzetništvo informatičkog društva
2005.
95
3
Preduzetnički menadžment
(specijalistički studij)
2003.
21
-
Svjetska trgovina i Evropska unija
2003.
172
4
Menadžment poslovnih sistema
(kontinuirano upisuje svake godine)
2001.
137
17
Tranzicija i rekonstrukcija
2000.
16
7
Finansijski menadžment
(kontinuirano upisuje svake godine)
2000.
220
5
Opšti menadžment
1996.
14
9
Poslovna informatika
1989.
35
5
Organizacija i poslovođenje preduzeća
1987.
76
27
Razvoj i unapređenje izvoza
1983.
49
18
Računovodstvo i finansije
1979.
19
4

 

Nastavni planovi

Za više informacija o pojedinom studiju, nastavnim planovima i rukovodiocima smjerova kliknite na naziv postdiplomskog studija.