O nama > Studentska služba
Studentska služba

Prvi susret studenata sa Fakultetom dešava se na šalteru Studentske službe. Studentska služba je organizovana tako da radi puno radno vrijeme od 08.00 do 16.00 časova, a za studente svaki radni dan od  09.00 do 13.00 časova. Opremljena je računarima i eCampus softverom za procesiranje prijava za ispite elektronskim putem, kao i za obradu svih podataka o studentima, nastavi, ispitima i drugo.Ekonomski fakultet BL 13
Studentska služba

 

U Studentskoj službi vrši se:

  • upis, prepis i ispis studenata,
  • ovjera semestara,
  • vodi se kompjuterizovana evidencija o prisustvu studenata na predavanjima,
  • prihvataju se i evidentiraju prijave za polaganje ispita elektronskim putem (svaki student ima dodijeljeno korisničko ime i lozinku), pripremaju se zapisnici za ispite i preuzimaju se prijave položenih ispita od profesora,
  • vodi se evidencija o položenim ispitima,
  • izdaju uvjerenja o statusu studenata,
  • formiraju se dosijea studenata gdje se odlažu prijave o položenim ispitima, upisni listovi, molbe i zahtjevi, te svi podaci u toku studija.
     

Hol Ekonomskog fakulteta

 

KONTAKT
Rukovodilac  studentske službe:
Mr Siniša Rakita
Tel: +387 51 430 042
E-pošta: sinisa.rakita@ef.unibl.org
Kabinet:  III sprat, 303 


E-pošta Studentske službestudentska.sluzba@ef.unibl.org
Radno vrijeme Studentske službe:
Ponedjeljak-petak: 08.00-16.00
Subota: 08.00-15.00


Referenti za studentska pitanja: 

Božana Škorić, ma
E-pošta: bozana.skoric@ef.unibl.org

Silvana Dakić,  dipl. ek.
E-pošta: silvana.dakic@ef.unibl.org

Tanja Dumka, dipl. ek.
E-pošta: tanja.dumka@ef.unibl.org

Tel: +387 51 430 020


Referent za postdiplomske studije i doktorate: 

Jelena Đukić, dipl.ek.
E-pošta:  jelena.djukic@ef.unibl.org
Tel: +387 51 430 035
Kabinet:  IV sprat, 409

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak i srijeda 08.00-16.00
Četvrtak i petak 10.00-18.00 (dok traju predavanja na drugom i trećem ciklusu studija)


Stručni saradnik za praktičnu nastavu: 

Nataša Petković, dipl. ek.
E-pošta: natasa.petkovic@ef.unibl.org
Tel: +387 51 430 035
Kabinet:  IV sprat, 409