O nama > Služba za opšte poslove
Služba za opšte poslove

 

Referent za knjigovodstvene poslove: Zora Andrić, dipl. ek.

Tel: +387 51 430 021

E-pošta: zora.andric@ef.unibl.org

Kabinet:  Prizemlje, 009

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak  08:00-16:00
 

 

Referent za administrativno-tehničke poslove: Lidija Predragović

Tel: +387 51 430 021

E-pošta: lidija.predragovic@ef.unibl.org

Kabinet:  Prizemlje, 009

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak  08.00-16.00