O nama > Biblioteka
Biblioteka

Biblioteka Ekonomskog fakulteta, kao i u ostalim visokoškolskim ustanovama, jeste specijalizovana biblioteka zatvorenog tipa, namijenjena studentima, nastavnom osoblju i stručnim saradnicima.
Biblioteka posjeduje 17448 bibliotečkih jedinica iz oblasti iz kojih se izvodi studij. Fakultet je obezbijedio za studij drugog i trećeg ciklusa, pored bibliotečkih jedinica, projekata, doktorskih, magistarskih i diplomskih radova, i pretplatu na 6 naučnih časopisa iz oblasti studijskih programa drugog i trećeg ciklusa. U biblioteci se koristi jedan računar i višefunkcionalni kopir - aparat.
Da bi postao član biblioteke, student sa dodiplomskih ili postdiplomskih studija mora predočiti indeks.
Posuđivanje publikacija se vrši na petnaest dana, s tim da se nakon isteka predviđenog roka publikacija može produžiti i zadržati na korišćenju još petnaest dana. Student posuđuje publikaciju iz biblioteke lično i svojim potpisom na reversu garantuje uredno korištenje i vraćanje posuđene publikacije.
Publikacije koje se ne iznose iz biblioteke, kao što su rječnici, enciklopedije, časopisi, novine i projekti - mogu se koristiti u prostorijama čitaonice. Čitaonica je otvorena za korisnike radnim danima od 8 do 21 čas, a raspolaže sa 35 radnih stolova i, po mišljenju studenata i kolega bibliotekara sa drugih fakulteta, predstavlja najbolji prostor za učenje na banjolučkom univerzitetu. Pored čitaonice u sklopu biblioteke, na IV spratu je izgrađena i nova čitaonica kapaciteta 39 mjesta.


Ekonomski fakultet BL 34
Čitaonica na IV spratu

 

Kliknite ovdje za pretragu fundusa Biblioteke

 

 

Rukovodilac biblioteke: Mr Duško Čuković
Tel: +387 51 430 040
E-pošta: biblioteka@ef.unibl.org
Kabinet: Prizemlje, 009
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak  08.00-16.00

 

BibliotekarSuzana Babić, dipl. prof.
Tel: +387 51 430 040
E-pošta: biblioteka@ef.unibl.org
Kabinet: Prizemlje, 00
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak  08.00-16.00

 

Knjižničar: Petar Poplašen
Tel: +387 51 430 040
E-pošta: petar.poplasen@ef.unibl.org
Kabinet: Prizemlje, 009
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak  13.00-21.00