O nama > Nastavnici i saradnici
dr Slaviša KOVAČEVIĆ, docent

Kabinet: Prizemlje, 018
Telefon: +387 51 430 028
E-pošta: slavisa.kovacevic@efbl.org
www: www.efbl.org/slavisakovacevic
Katedra: Katedra za ekonomsku teoriju, analizu i politiku
Predmeti: Globalizacija i tranzicioni procesi
Ekonomske doktrine
Savremeni ekonomski sistemi
Funkcija:
Konsultacije: Četvrtkom i petkom 8.00-9.00
Konsultacije za vanredne i studente II ciklusa studija:
Uža naučna oblast: Ekonomska politika