O nama > Misija i vizija
Misija i vizija

Misija

Misija Ekonomskog fakulteta je edukacija i osposobljavanje visokoobrazovnog akademskog i stručnog kadra, razvoj tržišno orijentisanih kompetencija studenata, kao i naučnoistraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom.

/images/1.jpg

Diplomirani ekonomisti nakon svečane promocije u julu 2010. godine

 

Vizija Ekonomskog fakulteta

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je moderan, razvijen, progresivan i otvoren fakultet koji predstavlja glavnu okosnicu ekonomskog razvoja Republike Srpske.

Glavni cilj Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je da postane lider u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i šire, u regionalnom kontekstu.

 

Potciljevi Fakulteta su:

  1. Obezbjeđivanje kadrovsko–materijalnih pretpostavki koje će omogućiti realizaciju glavnog cilja.
  2. Kontinuirano obavljanje modernog nastavnog procesa, usklađenog sa zahtjevima privrede i u skladu sa svim odrednicama bolonjskog procesa.
  3. Uspostavljanje evropskog kvaliteta studija I, II i III ciklusa.