O nama > Vizija i cilj
Vizija i cilj

Osnovni ciljevi postojanja i rada Alumni centra Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci su:

 • uspostavljanje i održavanje trajne veze između Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci i njegovih studenata nakon završetka studija;
 • pozivanje svih bivših studenata Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci u Alumni centra Ekonomskog fakulteta kako bi se omogućila njihova međusobna saradnja;
 • kreiranje baze diplomiranih studenata, magistara i doktora nauka Ekonomskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci,
 • unapređenje rada Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci kao obrazovne i naučno-istraživačke institucije u smislu posjedovanja adekvatnih i blagovremenih informacija koje mogu obezbjediti članovi Alumni centra;
 • razvijanje saradnje Ekonomskog fakulteta sa preduzećima i institucijama u kojima su angažovani bivši studenti;
 • motivacija i unapređenje članova Alumni centra u kontekstu podsticanja stručnih i naučno-istraživakih aktivnosti;
 • učešće u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmjeni i uspostavljanje saradnje sa Alumni asocijacijama iz regiona i šire;
 • afirmacija mjesta i uloge ekonomske struke u razvoju društva;
 • ocjena kvaliteta nastavnog procesa na osnovu sprovedene ankete urađene od strane bivših studenata.

Alumni centar Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je nadležan za:

 • omogućavanje svim diplomiranim studentima, magistrima i doktorima ekonomskuh nauka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci on-line registraciju (putem izrađenog softvera i prilagođene web stranice), brz i efikasan pristup informacijama i uspostavljanje međusobnih kontakata;
 • izdavanje magazina Alumni centra koji će pratiti aktuelna ekonomska zbivanja, projekte u koje je uključen Fakultet sa članovima Alumni centra, najnovija naučno istraživačka dostignuća članova Alumni centra;
 • organizaciju okruglih stolova, seminara i konferencija koje će tretirati aktuelna ekonomska i društvena pitanja;
 • organizovanje programa obuke i treninga za članove Alumni centra u kontekstu bolje informisanosti o dostupnim informcionim tehnikama i paketima, te kvantitativnim metodama koje im mogu olakšati i značajno unaprijediti rad i razvoj u okviru naučno-istraživačkih aktivnosti;
 • organizovanje susreta članova Alumni centra sa studentima, kako bi im prenijeli svoje praktično znanje i iskustvo;
 • organizovanje susreta članova Alumni centra (npr. godišnje proslave i obilježavanje važnih datuma za Alumni centar i Ekonomski fakulteta u Banjoj Luci i sl.);
 • saradnju sa drugim Alumni asocijacijama i drugim organizacijama vezanim za ekonomsku struku u zemlji i šire (npr. Udruženje ekonomista, Savez računovođa i revizora, Preduzetnički centar i sl.);
 • pružanje podrške članovima Alumni centra da unapređuju poslovanje preduzeća i institucija u kojima rade, radi obrazovne i istraživačke inicijative;
 • osmišljavanje programa putovanja u smislu stručnih usavršavanja članova Alumni centra;
 • obezbjeđenje posebnih privilegija u pogledu pristupa biblioteci, mogućnosti pretraživanja baza podataka (naučnih i istraživačkih informacija), online kataloge, bibliografije itd.

U cilju ocjene kvaliteta nastavnog procesa na studijskim programima Ekonomskog fakulteta periodično će se vršiti anketiranje diplomiranih studenata u cilju njihove ocjene izvođenja nastave, odnosno dobijanja odgovora na pitanje: Koliko je njihovo stečeno znanje na Fakuletu doprinijelo razvoju njihove karijere u praksi. Sprovedeno istraživanje imaće za cilj unapređenje kvaliteta nastavnog procesa koji će biti jedan od segmenata za akreditaciju studijskih programa koji se izvode na Ekonomskom fakultetu.

Istraživanje će se provesti na adekvatnom uzorku za svaki studijski program posebno.

U cilju objektivnosti dobijenih rezultata istraživanja obradu podataka će vršiti eksterna jedinica (druga visokoškolska ustanova, instituti ili centri u zemlji ili inostranstvu) koja je osposobljena za vršenje ovakvih i sličnih poslova.

 

Članstvo u Alumni centru, prava i obaveze

Redovnim članom Alumni centra Ekonomskog fakulteta mogu postati svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Redovnim članom može se postati dobrovoljno potpisivanjem pristupnice ili registarcijom online, čime se prihvataju ciljevi, prava i obaveze utvrđeni posebnim aktom Alumni centra.

Pristup (članstvo) i Alumni centar je besplatno.

Počasnim članom može postati fizičko lice koje je svojim radom i zalaganjem posebno doprinijelo razvoju i ugledu Alumni centra Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, što će se regulisati posebnim aktom.

Član Alumni centra Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci ima pravo:

 • davati prijedloge i mišljenja o radu Alumni centra Ekonomskog fakulteta;
 • pokretati inicijative za rad Alumni centra Ekonomskog fakulteta;
 • biti obaviješten o radu Alumni centra Ekonomskog fakulteta;
 • predlagati nove, počasne članove Alumni centra Ekonomskog fakulteta.

Član Alumni centra Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci dužan je:

 • ostvarivati ciljeve i zadatke Alumni centra Ekonomskog fakulteta;
 • sprovoditi odluke i zaključke Alumni centra Ekonomskog fakulteta;
 • promovisati rad Alumni centra Ekonomskog fakulteta.

Alumni centar Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci može davati priznanja i pohvale svojim članovima, pojedincima i pravnim licima za poseban doprinos u radu Alumni centra, što će se regulisati posebnim aktom.