O nama > O nama
O nama

Alumni centar Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je osnovan Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 03/04-3.767-4/15 od 13.03.2015. godine, kao podorganizaciona jedinica Ekonomskog fakulteta.

U Alumni centar se mogu učlaniti svi koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Svrha osnivanja Alumni centra diplomiranih studenata, magistara i doktora ekonomskih nauka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je da se putem saradnje ostvaruje kontinuirana veza sa diplomiranim studentima, institucijama  i privredom, a u interesu razvoja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, poboljšanja kvaliteta nastavno-naučnog procesa, unapređenja razmjene iskustava između privrede i naučne zajednice, afirmacije naučnih radnika i istraživača, realizacije projekata koji su društveno korisni i stimulišu zapošljavanje, privrednog rasta, poboljšanja privrednog ambijenta i dr.

Naziv podorganizacione jedinice Ekonomskog fakulteta je:
Alumni centar Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Naziv  na engleskom jeziku glasi:
Alumni Centre of the Faculty of Economics, University of Banja Luka.

Sjedište Alumni centra Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je: Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, ulica Majke Jugovića 4.

Alumni centar ima znak (logo). Odluku o izgledu loga donosi Nastavno-naučno vijeće Ekonomskog fakultetan Univerziteta u Banjoj Luci.