O nama > O nama
O nama

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je visokoškolska institucija čija je osnovna djelatnost naučno-nastavni i naučno-istraživački rad. Ekonomski fakultet u Banjoj Luci osnovan je rješenjem Skupštine opštine Banja Luka br. 01-012/75 od 06.02.1975. godine. Fakultet se razvio iz Odjeljenja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koje je počelo sa radom 01.11.1974. godine. Danas, nakon usvajanja Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, Fakultet posjeduje sve neophodne dozvole za rad i u potpunosti ispunjavanja sve neophodne uslove propisane Zakonom (Rješenje o utvrđivanju uslova za početak rada visokoškolske ustanove, broj Rješenja 07.1 - 4462/07, od 02.07.2007, Rješenje o upisu u sudski registar, broj Rješenja 1-587-00, od 13.09.2007. i Dozvolu za rad, broj Dozvole 07.23/602-3900/09, od 22.06.2009. godine).


Ekonomski fakultet BL 29.JPG

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci