Naučni i stručni rad > Acta Economica
Acta Economica

 

Acta Economica je naučno-stručni časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji je počeo da izlazi 2002. godine, i koji dva puta godišnje objavljuje radove iz svih disciplina koje se izučavaju na redovnom i postdiplomskom studiju, te prati aktuelna dešavanja iz oblasti ekonomskih nauka.

Časopis objavljuje radove na srpskom i na vodećim stranim jezicima. Empirijska istraživanja i teorijske analize podjednako su značajni i biće objavljeni ukoliko, po mišljenju recenzenata i urednika, zadovoljavaju standarde časopisa.

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske je u januaru 2010. godine izvršilo rangiranje svih časopisa na prostoru Republike Srpske. Časopis Ekonomskog fakulteta „Acta Economica“ tada je dobio karakter naučnog časopisa nacionalnog značaja. Međutim, ponovnim rangiranjem naučnih časopisa od strane Mninistarstva nauke i tehnologije od 31.01.2014. „Acta Economica“ je rangirana kao prvi časopis iz oblasti ekonomskih nauka (i prvi na listi uopšte). Samim tim, sada ima karakter vodećeg naučnog časopisa nacionalnog značaja prema članu 19. stav 4. Pravilnika o publikovanju naučnih publikacija.

Od decembra 2010. godine „Acta Economica“ ima vlastiti sajt www.actaeconomica.efbl.org