Međunarodna saradnja > Kancelarija za međunarodnu saradnju
Kancelarija za međunarodnu saradnju

 

Koordinator za međunarodnu saradnju: Nikolina Bošnjak, ma

Tel: +387 51 430 010 lok. 166

Faks: +387 51 430 053
E-pošta: nikolina.bosnjak@efbl.org

Kabinet: IV sprat, 401

Radno vrijeme: ponedjeljak 09.00-11.00