Katedre > Ekonomska teorija, analiza i politika
Ekonomska teorija, analiza i politika

Rukovodilac katedre: dr Slaviša Kovačević, vanr. prof.

 

R. b.

Predmet

Godina

S

Uža naučna oblast

Nastavnik

P

Saradnik

V

Semestar

ECTS

1.

Osnovi ekonomije

I

O

Teorijska ekonomija

dr Mladen Ivanić, vanr. prof.

4

mr Zoran Borović, v.asist.

2

1

8

2.

Sociologija

I

O

Teorijska sociologija (FF)

dr Dragana Vilić, vanr. prof.

3

Odgovorni nastavnik

1

2

6

3.

Makroekonomija

II

O

Teorijska ekonomija

dr Srđan Amidžić, doc.

4

Odgovorni nastavnici

3

4

8

dr Stevo Pucar, doc.

4.

Mikroekonomija

II

O

Teorijska ekonomija

dr Rajko Tomaš, red. prof.

4

mr Dalibor Tomaš, v.asist.

3

3

8

5.

Monetarne i javne finansije

II/III

O

Monetarna ekonomija i Fiskalna ekonomija

dr Nikola Špirić, red. prof.

4

dr Branka Topić-Pavković, docent

2

5

8

mr Dalibor Tomaš, v.asist.

6.

Savremeni ekonomski sistemi

IV

O

Ekonomska analiza

dr Slaviša Kovačevićvanr. prof.

4

Odgovorni nastavnik

2

8

6

7.

Ekonomija javnog sektora

IV

I

Ekonomsko planiranje i razvoj

dr Rajko Tomaš, red. prof.

2

mr Zoran Borović, v. asist.

2

8

6

8.

Ekonomika i razvoj nacionalne privrede

IV

I

Ekonomsko planiranje i razvoj

dr Milenko Krajišnik, vanr. prof.

2

dr Stevo Pucar, doc.

2

7

6

9.

Ekonomske doktrine

IV

I

Ekonomska analiza

dr Slaviša Kovačević, vanr. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

8

6

10.

Makroekonomija otvorene privrede

V

O

Teorijska ekonomija

dr Rajko Tomaš, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9

6

dr Goran Popović, red. prof.

dr Srđan Amidžić, doc.

11.

Fiskalne i monetarne finansije

V

I

Monetarna ekonomija i Fiskalna ekonomija

dr Nikola Špirić,  red. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

9 ili 10

6

12.

Međunarodni monetarni sistem

V

I

Monetarna ekonomija

dr Nikola Špirić, red. prof.

2

Odgovorni nastavnik

2

9 ili 10

5

13.

Ekonomika javnog sektora

V

I

Ekonomsko planiranje i razvoj

dr Zdravko Todorović, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Milenko Krajišnik, vanr. prof.

14.

Analiza penzijskog i zdravstvenog osiguranja

V

I

Ekonomska analiza

dr Rajko Tomaš, red. prof.

2

Odgovorni nastavnici

2

9 ili 10

5

dr Goran Popović, red. prof.