КАТЕДРЕ

ЕФ-КПЕММ: Катедра за пословну економију, менаџмент и маркетинг