Новости > Усмени испит
Усмени испит

Наставак усменог испита, за студенте који нису одговарали у уторак, је у суботу, у 9:30 часова.