Новости > Анкета о избору изборних предмета на II, III или IV години првог циклуса студија
Анкета о избору изборних предмета на II, III или IV години првог циклуса студија

Обавјештавају се студенти који ће стећи услов за упис II, III или IV године студија или ће обновити II или III годину студија, да ће Анкета o избору изборних предмета у академској 2017/2018. години трајати од 07.09.2017. године до 12.09.2017. године до 13:00 часова.


Студенти III и IV године студија који студирају по Наставном плану и програму из 2007. године, могу уколико желе, да наставе школовање по Наставном плану и програму из 2014. године. Образац за промјену студијског програма можете преузети овдје.

Уколико за студенте обнављаче III године студија који студирају по Наставном плану и програму из 2007. године не буде довољан број заинтересованих студената да упишу IV годину по плану по којем су започели школовање, настава ће се организовати по менторском принципу.

Анкетни листић можете преузети у Студентској служби или са сљедећих линкова:

Избор изборних предмета на II години студија у академској 2017/2018. години

Избор изборних предмета на III години студија у академској 2017/2018. години

Анкета о избору усмјерења и изборних предмета на IV години студија у академској 2017/18. години (наставни план и програм из 2007. године)

Анкета о избору усмјерења и изборних предмета на IV години студија у академској 2017/18. години (наставни план и програм из 2014. године)