Новости > ЈЕЛЕНА ГРАНОЛИЋ
ЈЕЛЕНА ГРАНОЛИЋ

ЈЕЛЕНА ГРАНОЛИЋ браниће дипломски рад под називом Монетарни одбор у земљама у развоју са посебним освртом на Босну и Херцеговину 04.  септембра 2017. године у Свечаној сали са почетком у 10:00  часова.