Новости > ДЕЈАНА ТРКУЉА
ДЕЈАНА ТРКУЉА

ДЕЈАНА ТРКУЉА браниће дипломски рад под називом Оптималмна структура капитала и ефекти финансијског левериџа 28. августа 2017. године у Свечаној сали са почетком у 12  часова.