Новости > Пријава на Конкурс за упис кандидата на други и трећи циклус студија – до 08.09.2017. године
Пријава на Конкурс за упис кандидата на други и трећи циклус студија – до 08.09.2017. године

Поштовани будући студенти и студенткиње,

Обавјештавамо Вас да је рок за пријаву кандидата на други и трећи циклус студија – до 08.09.2017. године.


ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Пријављивање кандидата почиње 19.06.2017. године, а завршава се 08.09.2017. године.

Полагање пријемног испита за кандидате који су завршили први циклус студија односно основни студиј да другим универзитеттима одржаће се 11.09.2017. године,

Објављивање резултата конкурса је 13.09.2017. године до 14,00 часова

Упис примљених кандидата вршити ће се од 18 до 22.09.2017. године.

 

Кандидати требају у Студентску службу доставити сљедећу документацију:

 1. Овјерену копију дипломе или увјерења о дипломирању,
 2. Попуњен образац пријаве на други циклус студија
 3. Родни лист,
 4. Увјерење о положеним испитима и овјерен Наставни плани и програм првог циклуса студија (достављају кандидати који су завршили факултетe на другим универзитетима),
 5. Доказ о уплати накнаде за техничке услуге и директне материјалне трошкове. Инструкције за плаћање можете преузети у студентској служби или овдје.

Рангирање кандидата ће се вршити у складу са одредбама Одлуке о условима уписа студената на други циклис студија коју можете преузети овдје.

 

 

ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Пријављивање кандидата почиње 19.06.2017. године, а завршава се 08.09.2017. године.

Интервју са пријављеним кандидатима одржати ће се 13.09.2017. године,

Објављивање резултата конкурса је 14.09.2017. године до 14,00 часова

Упис примљених кандидата вршити ће се од 18 до 22.09.2017. године.

 

Кандидати требају у Студентску службу доставити сљедећу документацију:

 1. Овјерену копију дипломе или увјерења о дипломирању првог и другог циклуса студија,
 2. Родни лист,
 3. Доказ о држављанству,
 4. Мотивационо писмо кандидата о студирању на докторском студију које садржи (уже научне области интересовања, приједлог изборних предмета и образложење научне и теоријске заснованости подручја интересовања за студиј трећег циклуса студија). Кандидат се опредељује за одређени модул докторских студија, а приједлог докторског истраживања мора одговарати самом модулу за који се кандидат опредијелило,
 5. Попуњен пријавни образац који садржи назив научне области коју кандидат жели да студира на трећем циклусу студија (назив модула, образложен приједлог избора изборних предмета у складу са студијским програмом и модулом),
 6. Биографске и библиографске податке кандидата,
 7. Увјерење о положеним испитима и овјерен Наставни плани и програм првог и другог циклуса студија (достављају кандидати који су завршили факултетe на другим универзитетима у Босни и Херцеговини и Србији),
 8. Доказ о уплати накнаде за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са пријавом на интервју. Инструкције за плаћање можете преузети у студентској служби или овдје.

Рангирање пријављених кандидата се врши на основу одредби Правила студирања на III циклусу студија које можете преузети овдје.

 

 

Све додатне информације можете наћи путем веб сајта Економског факултета www.efbl.org или на телефон +387 (0) 51 430 035.

 

Управа Економског факултета