Новости > ТАЊА ШЕБЕЗ
ТАЊА ШЕБЕЗ

ТАЊА ШЕБЕЗ браниће дипломски рад под називом Обука запослених- компанија Owens and minor arcroyal 14.  јула 2017. године у Свечаној сали са почетком у 10  часова.