Новости > ДРАГАНА ВЕЈНОВИЋ
ДРАГАНА ВЕЈНОВИЋ

ДРАГАНА ВЕЈНОВИЋ браниће дипломски рад под називом Међузависност процеса инвестирања и финансирања пројекта  10 јула 2017. године у Свечаној сали са почетком у 10:30 часова.