Новости > Rezultati ispita
Rezultati ispita

Rezultati iz predmeta Specijalna računovdstva

30.6.2017.

14/11   - 5

Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni dio, održaće se 6.7.2017. god. sa početnom u 9 časova.