Новости > Конкурс за најбољи есеј на тему „Економске реформе у Босни и Херцеговини“
Конкурс за најбољи есеј на тему „Економске реформе у Босни и Херцеговини“

Есеј треба да буде посвећен актуелним питањима и темама које се односе на реформе/одсуство реформи у Босни и Херцеговини у области економије и треба да садржи коментаре, анализе, приједлоге и сугестије у вези са мјерама које актери реформи (власти, стручна удружења економиста, академска заједница или невладин сектор) треба да подузму да би унаприједили стање у овој области.