Новости > Erasmus+ стипендије, Марибор, Словенија
Erasmus+ стипендије, Марибор, Словенија

У оквиру  Erasmus+ програма - кредитна размјена - расписан је конкурс за студенте основних, мастер и докторских студија са Универзитетом у Марибору, Словенија. За студенте Универзитета у Бањој Луци доступно је пет стипендија у трајању од 3 до 10 мјесеци. 

Рок за пријаву је 26. мај 2017. год.


Размјена се мора обавити током академске 2017/18. године.

 

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:

  • мјесечна стипендија у износу од 800,00 EUR (за трошкове живота),
  • путни трошкови до износа од 180,00 EUR,
  • виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

 

АПЛИКАНТИ:

На конкурс се могу пријавити сви студенти основних, мастер и докторских студија Универзитета у Бањој Луци.

 

ДОКУМЕНТИ

За конкурс је потребно доставити:

1. Копију пасоша
2. Приједлог Уговора о учењу (Прилог 1) са минимум 30 ECTS кредита по семестру, те извршити пријаву на линку: https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx. Уговор о учењу потписују кандидат и академски координатор за међународну размјену студената и особља на факултету: http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja
3. Препис оцјена на енглеском језику, са свих нивоа студија
4. Потврда о упису
5. Доказ о познавању енглеског језика (CEFR Б1 ниво или виши). Више информација на линку: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
6. Дипломе са претходних циклуса студија (за студенте мастер и докторских студија)
7. Мотивационо писмо, max A1 страница, потписано од стране кандидата
8. Потписана декларација о евентуалним обављеним размјенама (Прилог 2)
9.Потписана декларација о мјесту пребивалишта, мјесту рођења и држављанству (Прилог 3)
10. CV u Europass формату са наведеним додатним активностима (Прилог 4)

 

ПРИЈАВА:

Сву тражену документацију потребно је доставити Вишем стручном сараднику за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета, Јелени Рожић, електронском или обичном поштом, на е-адресу: jelena.rozic@unibl.org или на адресу: Булевар војводе Петра Бојовића 1А (са напоменом: за Ерасмус+, кредитна размјена).

Рок за достављање документације је 26.05.2017. године.

 

 

ЛИНКОВИ:

 

ПОСТУПАК ОДАБИРА:

1. По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Универзитета у Бањој Луци ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава.
2. Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.
3. ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата према броју доступних стипендија намијењених за Универзитет у Бањој Луци.