За студенте > Љетна школа "Бања Лука 2016",
18.07 – 12.08. 2016. године
Љетна школа "Бања Лука 2016",
18.07 – 12.08. 2016. године


Љетна школа "Бања Лука 2016" пружа основе разумијевања економског и  друштвеног развоја на пољу развоја предузетничке економије.

 

 

Циљна група: Љетна школа је намијењена студенткињама и студентима I и II циклуса студија економских факултета из Босне и Херцеговине и земаља региона. Студенти са економских факултета изван Бања Луке, моћи ће на основу споразума о техничко-пословној сарадњи Економског факултета Унивезитета у Бањој Луци, у случају успјешног полагања испита, започети процес признавања положеног испита на матичном факултету. Студенти са осталих факултета са којима Економски факултет у Бањој Луци нема потписан споразум о пословно-техничкој сарадњи, такође су добродошли на Љетну школу. Партнерске институције су наведене на http://www.efbl.org/cir/medjunarodna-saradnja/sporazumi-i-partnerstva/.

 

 

Структура: три седмице интензивног програма који носи 16 ECTS бодова (са могућношћу избора једног, односно максимално два предмета по 8 ECTS бодова) и у четвртој седмици два испитна рока. Предавања ће бити организована на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци од стране еминентних професора са Универзитета у Источном Сарајеву и Свеучилишта у Мостару, који ће испитивати студенте. Предавања у прве три седмице ће се одржавати у два термина, свакодневно по 6 часова, тј. укупно 90 часова предавања. Термини одржавања наставе су од 09:00-12:00 часова и од 15:00-18:00 часова од понедјељка, 18.07.2016. године до петка, 05.08.2016. године (15 радних дана), док ће испити бити организовани у понедјељак, 08.08.2016. године (први испитни рок) и у петак, 12.08.2016. године (други испитни рок).

 

 

Предмете бирају студенти анкетом која је отворена до 10.06.2016. године.

 

Циљеви: Интензивним радом у три седмице, студенткиње и студенти  ће учествовати у интерактивној настави из горе наведених предмета и биће у прилици да се темељно припреме за полагање испита, према званичним силабусима горе наведених предмета.

 

 

Студенти који су положили све предмете у редовним семестрима академске 2015/2016. године,  могу ићи ”корак напријед” и у току Љетне школе узети предмет из наредне академске године, при том водећи рачуна о предметима - предусловима. Ово је у складу са једним од основних принципа Болоњског концепта студија према којем се прави дистинкција између успјешности студирања у односу на вријеме студирања, о чему одлучује сам студент. У току Љетне школе вриједе иста правила студирања као и у редовним семестрима, и то:

  1. Правилник о организовању љетне школе, http://efbl.org/upload/dokumenti/Pravilnik-o-organizovanju-ljetne-skole.pdf
  2. Правила студирања на I и II циклусу студија, http://www.unibl.org/uni/doc/pravila_studiranja_I_stepen.pdf
  3. Одлука о начину праћења и валоризовања знања студената у академској 2014/2015. години. http://www.efbl.org/cir/za-studente/odluka-o-valorizovanju-znanja/

 

Оцјењивање студенткиња и студената

Оцјењивање ће се вршити на два испитна рока, у складу са Одлука о начину праћења и валоризовања знања студената у академској 2015/2016. години. Студентима са Економског факултета Универзитета у Бањој Луци који положе испите, оцјене ће се уписивати у пријаву и Записник о одржаном испиту, на идентичан начин као на редовним испитним роковима.

Студентима са других факултета који успјешно савладају градиво, биће додијељен сертификат о положеном испиту са локалном оцјеном од 6 до 10, и бројем ECTS бодова, уз приложен овјерен силабус положеног предмета.

 

 

На Љетној школи ће се изводити настава на предмету за који се пријави минимално 20 студената. Студент може пријавити предмет, слушати и полагати испит код гостујућих предавача, који ће изводити наставу на Љетној школи.

Цијена Љетне школе по кандидату је 500 КМ.

Пријављивање се може вршити on-line на studentska.sluzba@efbl.org или на телефон +387 51 430 020. Уколико се пријављујете on-line, неопходно је да напишете име и презиме, назив Факултета и студијског програма који слушате у академској 2015/2016. години.

Заинтересовани студенти изван Бања Луке ће добити логистичку подршку за смјештај и исхрану у Бањој Луци.

Формулар пријаве за учешће у Љетној школи Економског факултета Универзитета у Бањој Луци