Студији > Финансије, банкарство и осигурање
Финансије, банкарство и осигурање

 

Усмјерење: Рачуноводство и ревизија

 

Назив предмета

Зимски
семестар

Љетни
семестар

ЕЦТС

П

В

П

В

Методологија научноистраживачког рада

2

0

 

 

4

Корпоративне финансије

2

2

 

 

7

Напредна ревизија

2

2

 

 

7

Глобализација и финансијски менаџмент

2

2

 

 

7

Изборни предмет

2

2

 

 

5

Финансијско извјештавање у функцији менаџмента

 

 

2

2

5

Консолидовани и специјални биланси

 

 

2

2

5

Изборни предмет

 

 

2

2

5

ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД

 

 

 

 

15

УКУПНО:

10

8

6

6

60

 

 

Усмјерење: Финансијско управљање, банкарство и осигурање

 

Назив предмета

Зимски
семестар

Љетни
семестар

ЕЦТС

П

В

П

В

Методологија научноистраживачког рада

2

0

 

 

4

Корпоративне финансије

2

2

 

 

7

Напредна ревизија

2

2

 

 

7

Глобализација и финансијски менаџмент

2

2

 

 

7

Изборни предмет

2

2

 

 

5

Банкарски менаџмент

 

 

2

2

5

Менаџмент осигурања

 

 

2

2

5

Изборни предмет

 

 

2

2

5

ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД

 

 

 

 

15

УКУПНО:

10

8

6

6

60

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

  1. Економика јавног сектора
  2. Улагање у хартије од вриједности
  3. Процјена вриједности предузећа
  4. Евалуација инвестиционих пројеката
  5. Специјална рачуноводства
  6. Процјена ризика
  7. Квантитативне финансије