Студији > Менаџмент и предузетништво
Менаџмент и предузетништво

Назив предмета

Зимски
семестар

Љетни
семестар

ЕЦТС

П

В

П

В

Стратегијски менаџмент

4

2

 

 

8

Управљање маркетингом

3

2

 

 

8

Менаџмент квалитета

3

2

 

 

8

Изборни предмет

2

2

 

 

6

Истраживање тржишта

 

 

4

2

7

Eкономика и управљање МСП

 

 

4

2

7

Управљачки информациони системи

 

 

4

2

5

Изборни предмет

 

 

2

2

6

Дипломски рад

 

 

 

 

5

УКУПНО:

12

8

14

8

60

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

  1. Економика и развој националне привреде
  2. Менаџмент инвестиција
  3. Економска статистика
  4. Финансијска тржишта (7. семестар)