Студији > Финансијско управљање, банкарство и осигурање
Финансијско управљање, банкарство и осигурање

Назив предмета

Зимски
семестар

Љетни
семестар

ЕЦТС

П

В

П

В

Финансијска тржишта

2

2

 

 

6

Теорија и политика биланса

4

3

 

 

8

Економика осигурања

4

2

 

 

8

Међународно финансирање

3

2

 

 

8

Банкарство

 

 

4

2

7

Рачуноводство банака и осигуравајућих друштава

 

 

4

2

7

Електронско пословање

 

 

3

3

5

Изборни предмет

 

 

2

2

6

Дипломски рад

 

 

 

 

5

УКУПНО:

13

9

13

9

60

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

  1. Тарифе у осигурању
  2. Базелски принципи
  3. Стратешки финансијски менаџмент (7. семестар)
  4. Ревизија финансијских извјештаја (8. семестар)