О нама > Наставници и сарадници
Драгана ДОШЕНОВИЋ, ма виши асистент

Кабинет: IV спрат, 410
Телефон: +387 51 430 010 лок. 164
Е-пошта: dragana.dosenovic@ef.unibl.org
www:
Катедра:
Предмети: Менаџмент
Организација
Организација пословних система
Стратегијски менаџмент
Функција:
Консултације: Понедјељком и петком 9.00-11.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Менаџмент