О нама > Наставници и сарадници
Бобана ЧЕГАР, ма виши асистент

Кабинет: Приземље, 023
Телефон: +387 51 430 019
Е-пошта: bobana.cegar@ef.unibl.org
www:
Катедра: Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Предмети: Специјална рачуноводства
Управљачко рачуноводство
Финансијско рачуноводство
Функција:
Консултације: Уторак и четвртак, 13.00-15.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Рачуноводство и ревизија