О нама > Наставници и сарадници
др Јелена ПОЉАШЕВИЋ, доцент

Кабинет: Приземље, 013
Телефон: +387 51 430 041
Е-пошта: jelena.poljasevic@ef.unibl.org
www:
Катедра: Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Предмети: Консолидовани и специјални биланси
Теорија и политика биланса
Трезорско пословање и напредно финансијско извјештавање
Финансирање јавног сектора
Функција:
Консултације:
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Рачуноводство и ревизија