О нама > Наставници и сарадници
Матеа ЗЛАТКОВИЋ, ма виши асистент

Кабинет: IV спрат, 401
Телефон: +387 51 430 046
Е-пошта: matea.zlatkovic@ef.unibl.org
www:
Катедра: Катедра за пословну економију, менаџмент и маркетинг
Предмети: Економика и управљање МСП
Економика предузећа
Функција:
Консултације: Понедјељком 10.00-12.00 и
сриједом 13.00-15.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Теоријска економија