О нама > Наставници и сарадници
др Здравко ТОДОРОВИЋ, редовни професор

Кабинет: IV спрат, 406
Телефон: +387 51 430 051
Е-пошта: zdravko.todorovic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/zdravkotodorovic
Катедра: Катедра за пословну економију, менаџмент и маркетинг
Предмети: Економика јавног сектора
Економика предузећа
Квалитет и конкурентност
Корпоративно управљање
Методологија научноистраживачког рада
Методологија научноистраживачког рада
Стрaтeгиjскo одлучивaњe
Стратешки менаџмент људских ресурса
Транснационалне компаније и корпоративно управљање
Функција:
Консултације: Сриједа и четвртак 10.30-12.30
Понедјељак 16.00-17.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Теоријска економија, Менаџмент