О нама > Наставници и сарадници
др Бранка ЗОЛАК ПОЉАШЕВИЋ, доцент

Кабинет: IV спрат, 410
Телефон: +387 51 430 064
Е-пошта: branka.zolak-poljasevic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/brankapoljaseviczolak
Катедра: Катедра за пословну економију, менаџмент и маркетинг
Предмети: Менаџмент људских ресурса
Функција:
Консултације: Понедељком и уторком 10.00-12.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Менаџмент