О нама > Наставници и сарадници
Дарко МИЛУНОВИЋ, ма виши асистент

Кабинет: I спрат, 105
Телефон: +387 51 430 025
Е-пошта: darko.milunovic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/darkomilunovic
Катедра: Катедра за квантитативне анализе и информатику
Предмети: Економска статистика
Статистика
Функција:
Консултације: Понедељком и петком 17.00-19.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Статистичка анализа