О нама > Наставници и сарадници
др Тајана СЕРДАР РАКОВИЋ, доцент

Кабинет: III спрат, 304
Телефон: +387 51 430 052
Е-пошта: tajana.serdar-rakovic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/tajanaserdar
Катедра: Катедра за међународне економске односе
Предмети: Економика Европске уније
Функција:
Консултације: Понедељком и уторком 11.00-13.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Пословне финансије