О нама > Наставници и сарадници
др Драгутин ШИПКА, редовни професор

Кабинет: II спрат, 203
Телефон: +387 51 430 045
Е-пошта: dragutin.sipka@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/dragutinsipka
Катедра: Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Предмети: Анализа осигурања
Економика осигурања
Менаџмент осигурања
Тарифе у осигурању
Функција:
Консултације: Уторком 10.00-12.00 и петком 8.00-10.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Актуарство