О нама > Наставници и сарадници
др Предраг ГАЈИЋ, доцент

Кабинет: Приземље, 012
Телефон: +387 51 430 036
Е-пошта: predrag.gajic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/predraggajic
Катедра: Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Предмети: Интерни обрачун
Управљачко рачуноводство
Финансијско извјештавање у функцији менаџмента
Функција:
Консултације: Понедељком и сриједом 16.30–18.30
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Рачуноводство и ревизија