О нама > Наставници и сарадници
др Игор ТОДОРОВИЋ, доцент

Кабинет: IV спрат, 401
Телефон: +387 51 430 066
Е-пошта: igor.todorovic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/igortodorovic
Катедра: Катедра за пословну економију, менаџмент и маркетинг
Предмети: Менаџмент квалитета
Функција:
Консултације: Понедељком и петком 9.00-11.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Менаџмент