О нама > Наставници и сарадници
др Саша ВУЧЕНОВИЋ, доцент

Кабинет: IV спрат, 410
Телефон: +387 51 430 064
Е-пошта: sasa.vucenovic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/sasavucenovic
Катедра: Катедра за пословну економију, менаџмент и маркетинг
Предмети: Менаџмент инвестиција
Управљање међународним пројектима
Управљање пројектима у јавном сектору
Функција:
Консултације: Понедељком и четвртком 16.00-18.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Менаџмент