О нама > Наставници и сарадници
др Синиша КУРТЕШ, доцент

Кабинет: II спрат, 208
Телефон: +387 51 430 056
Е-пошта: sinisa.kurtes@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/sinisakurtes
Катедра: Катедра за међународне економске односе
Предмети: Свјетска тржишта
Теорија и политика међународне трговине
Теорија и политика привредног развоја
Функција:
Консултације: Понедељком 9.00-11.00 и петком 10.00-12.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Међународна економија