О нама > Наставници и сарадници
др Славиша КОВАЧЕВИЋ, ванредни професор

Кабинет: Приземље, 018
Телефон: +387 51 430 028
Е-пошта: slavisa.kovacevic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/slavisakovacevic
Катедра: Катедра за економску теорију, анализу и политику
Предмети: Глобализација и транзициони процеси
Економске доктрине
Савремени економски системи
Теорија и политика привредног развоја
Функција:
Консултације: Понедјељком и уторком 8.00-10.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија: Понедјељком 17.00-18.00 (заказивање е-поштом)
Ужа научна облaст: Економска анализа