О нама > Наставници и сарадници
др Стево ПУЦАР, доцент

Кабинет: II спрат, 211
Телефон: +387 51 430 038
Е-пошта: stevo.pucar@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/stevopucar
Катедра: Катедра за економску теорију, анализу и политику
Предмети: Глобализација и транзициони процеси
Економика и развој националне привреде
Макроекономија
Функција:
Консултације: Уторком 11.00-13.00 и петком 15.00-17.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Теоријска економија