О нама > Наставници и сарадници
др Жељана ЈОВИЧИЋ, доцент

Кабинет: IV спрат, 410
Телефон: +387 51 430 064
Е-пошта: zeljana.jovicic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/zeljanajovicic
Катедра: Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Предмети: Стратешки финансијски менаџмент
Стратешки финансијски менаџмент
Финансијски менаџмент
Функција:
Консултације: Понедељком 11.00-13.00 и четвртком 13.00-15.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Пословне финансије