О нама > Наставници и сарадници
др Жељко РАЧИЋ, доцент

Кабинет: IV спрат, 401
Телефон: +387 51 430 046
Е-пошта: zeljko.racic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/zeljkoracic
Катедра: Катедра за квантитативне анализе и информатику
Предмети: Економско-математички модели и методе
Квантитативне финансије
Напредна економетрија
Функција:
Консултације: Понедељком 9.00-10.00 и петком 9.00-11.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Операциона истраживања