О нама > Наставници и сарадници
мр Милица БОГДАНОВИЋ, професор енглеског језика

Кабинет: Приземље, 020
Телефон: +387 51 430 034
Е-пошта: milica.bogdanovic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/milicabogdanovic
Катедра:
Предмети: Енглески језик за економисте I
Енглески језик за економисте II
Пословни енглески језик I
Пословни енглески језик II
Функција:
Консултације: Понедељком 10.00-12.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: