О нама > Наставници и сарадници
др Душко ШЊЕГОТА, ванредни професор

Кабинет: Приземље, 023
Телефон: +387 51 430 019
Е-пошта: dusko.snjegota@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/duskosnjegota
Катедра: Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Предмети: Интерна ревизија у јавном сектору
Консолидовани и специјални биланси
Припрема и презентација пословних биланса у складу са МСФИ
Процјена вриједности предузећа
Ревизија јавно-приватног партнерства
Ревизија учинка
Финансијско рачуноводство
Функција:
Консултације: Сриједом и четвртком 18.45-19.45
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Рачуноводство и ревизија