О нама > Наставници и сарадници
др Саша ПЕТКОВИЋ, ванредни професор

Кабинет: IV спрат, 405
Телефон: +387 51 430 057
Е-пошта: sasa.petkovic@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/sasapetkovic
Катедра: Катедра за пословну економију, менаџмент и маркетинг
Предмети: Анализа пословања у малим и средњим предузећима
Глобализација и предузетништво
Економика и управљање МСП
Управљање међународним пројектима
Управљање предузетничким пројектима
Функција: Продекан за наставу
Консултације: Понедјељак и уторак 8.00-11.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија: Сриједа 18.00-19.00 (заказивање е-поштом)
Ужа научна облaст: Теоријска економија и Предузетничка економија