О нама > Наставници и сарадници
др Миленко КРАЈИШНИК, ванредни професор

Кабинет: Приземље, 014
Телефон: +387 51 430 049
Е-пошта: milenko.krajisnik@ef.unibl.org
www: www.efbl.org/milenkokrajisnik
Катедра: Катедра за међународне економске односе
Предмети: Економика и развој националне привреде
Економика јавног сектора
Интеграција и регионализација свјетске привреде
Спољнотрговинско пословање
Теорија и политика међународне трговине
Функција:
Консултације: Понедељком и уторком 8.00-10.00
Консултације за ванредне и студенте II циклуса студија:
Ужа научна облaст: Међународна економија